Multiselect - zdaj pewnie Testy do Policji w 2017
Chcesz zostać policjantem?

Zobacz: Czym jest Multiselect i jak przejść testy do Policji w 2017 roku

Dowiedz się więcej
Multiselect - film o tym, jak wyglądają Testy do Policji

Multiselect w 2017 roku
Czyli jak przejść testy psychologiczne do Policji

Wiele mówi się na temat testów psychologicznych, które kandydaci na policjantów muszą przejść. Niektórzy twierdzą, że do Multiselectu (tak nazywa się ogół testów psychologicznych) nie da się przygotować. Realny świat pokazuje jednak coś zupełnie innego. Jest wręcz odwrotnie!

Przejście testów psychologicznych do Policji bez wcześniejszego przygotowania się graniczy z cudem!

Dlaczego tak jest? Co roku do Policji startuje kilkadziesiąt tysięcy osób, a dostaje się tylko kilka tysięcy (od tych kilku tysięcy, co tu dużo mówić, odejmij osoby które mają szerokie plecy i to bynajmniej nie od ćwiczeń). Mając tak dużo chętnych komisja z łatwością wybierze tych, których profil psychologiczny pasuje najlepiej. By znaleźć się wśród tych szczęśliwców, którym uda się dostać, należy jak najlepiej wpasować się w oczekiwania komisji.

Dla ludzi pragnących dostać się do Policji przygotowaliśmy platformę, która kompleksowo przygotowuje do testów. Na niej znajdziesz najbardziej aktualne pytania, nadsyłane przez użytkowników, którzy są już po teście! Sugerowane odpowiedzi, które będą dopasowane do Twojej osobowości, dzięki czemu zachowasz wiarygodność, w tym samym czasie osiągając świetne punktacje w teście. Wypróbuj już teraz za darmo!

Testy do Policji

Testy, które musisz przejść w trakcie rekrutacji do Policji składają się z 3 głównych etapów:

 1. Test Sprawności Fizycznej (TSF) oraz Test Wiedzy Ogólnej (TWO) przeprowadzany tego samego dnia.
 2. Multiselect - testy psychologiczne.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna - dawniej nazywana "Wywiad zorganizowany".

Test Sprawności Fizycznej

TSF polega na przejściu toru przeszkód, ustawionego na sali sportowej w czasie maksymalnym 1 minuta 41 sekund. Tor przeszkód składa się z różnych ćwiczeń, takich jak: bieg wahadłowy, przewroty w przód i w tył, rzuty piłką lekarską, przeniesienie manekina ważącego 28 kg, brzuszki z piłką lekarską, pokonanie skrzyń gimnastycznych. Wszystkie ćwiczenia muszą być wykonane poprawnie, inaczej nie zostaną zaliczone. Warunki dla kobiet i mężczyzn są takie same.


Test Wiedzy Ogólnej

Test Wiedzy Ogólnej - odbywa się tego samego dnia co Test Sprawności Fizycznej. TWO rozwiązywany jest na komputerze, w formie 40 pytań zamkniętych z czterema odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawidłowa. Pytania z zakresu m.in. władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, administracji publicznej i bezpieczeństwa publicznego. Mówiąc prościej - większość pytań konstruowana jest na bazie Konstytucji Rzeczypospolitej oraz Ustawy o Policji, jednak jeśli naprawdę zależy Ci na zostaniu policjantem, nieuniknione będzie sięgnięcie również do innych źródeł, takich jak m.in. Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego, Ustawa o Radzie Ministrów, Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Ustawa o Trybunale Stanu, Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, Ustawa o samorządzie województwa.


Multiselect - czyli testy psychologiczne

Multiselect są to testy psychologiczne sprawdzające różne aspekty Twojej osobowości, m.in.:

 • cechy charakteru,
 • inteligencję,
 • radzenie sobie ze stresem i problemami,
 • stabilność emocjonalną,
 • podejście do pracy,
 • współdziałanie w grupie.

Multiselect odbywa się od kilku dni do nawet kilku tygodni po pierwszym etapie czyli TWO i TSF. Polega na rozwiązaniu szeregu testów na komputerze, na część z nich jest ograniczony czas.
Multiselect składa się z:

 • testu osobowości - jest to kilkanaście pytań o Twoje cechy, w których masz 4 możliwe odpowiedzi. Przykładowo:
  Czy jesteś towarzyski?
  - tak i inni myślą, że tak
  - tak, lecz inni myślą, że nie
  - nie i inni myślą, że nie
  - nie, lecz inni myślą, że tak
 • rozsypanki zdań - polega na ułożeniu 3 logicznych zdań z podanych słów, które są ze sobą pomieszane.
 • testu sześcianów - dostajesz po kolei obrazki z sześcianem, który przypomina kostkę rubika, lecz brakuje w niej wszystkich 'kosteczek' z których byłaby zbudowana. Test polega na policzeniu kostek, których brakuje do utworzenia całego sześcianu. Każdy kolejny sześcian, w którym mamy policzyć brakujące kostki jest coraz trudniejszy.
 • zadań matematycznych - test ten składa się z kilku zadań sprawdzających podstawowe umiejętności matematyczne, takich jak obliczenie pola powierzchni czy wyliczenie średniej arytmetycznej. Zadania są proste, poziom trudności na poziomie szkoły podstawowej.
 • testu spostrzegawczości - w tym teście musisz przyjrzeć się 2 wyświetlonym obrazkom, następnie stwierdzić, czy kolejne pokazywane fragmenty należą do któregoś z nich. Inaczej mówiąc przypomina to puzzle, ale to Ty masz określić, czy dany puzzel pasuje do całej układanki.
 • historyjek - test ten polega na sprawdzeniu Twojej umiejętności czytania ze zrozumieniem, kojarzenia faktów. Masz czas na zapoznanie się z dwoma krótkimi historyjkami, które zawierają trochę szczegółów, dotyczą często opisu jakiegoś przestępstwa, np. kradzieży samochodu. Później dostajesz pytania dotyczące tekstu, na które są trzy możliwe odpowiedzi, np.:
  Czy Adam w dniu 02.01.16 r. o godzinie 09:12 zauważył brak swojego samochodu?
  - Tak
  - Nie
  - Nie można stwierdzić
 • testu psychologicznego - największy z testów wchodzących w skład Multiselectu. Składa się z kilkuset stwierdzeń dotyczących Twoich cech charakteru, zainteresowań, sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych, podejścia do życia, stabilności emocjonalnej, zdrowia itp. Do każdego takiego stwierdzenia trzeba się ustosunkować, czy jest ono prawdziwe/fałszywe/nie masz zdania.
 • rozmowy z psychologiem - po sprawdzeniu testów psycholog przeprowadza z Tobą wywiad, po którym wydaje orzeczenie o pozytywnym bądź nie przejściu testu Multiselect oraz o ilości otrzymanych w nim punktów. Psycholog zadaje pytania na podstawie odpowiedzi z testu psychologicznego.

Rozmowa kwalifikacyjna - Wywiad Zorganizowany

Jest to ostatni etap rekrutacji. Idąc na niego wiesz już, ile udało Ci się uzyskać punktów w poprzednich etapach, jednak to od rozmowy kwalifikacyjnej ostatecznie zależy, czy proces rekrutacji ukończysz pomyślnie. Aby zaliczyć rozmowę trzeba uzyskać minimum 36 punktów na 60 możliwych.

Rozmowa kwalifikacyjna, dawniej nazywana "wywiadem zorganizowanym" odbywa się na kilka / kilkanaście dni po testach Multiselect. Rozmawiasz z wyznaczoną komisją, w której skład wchodzi co najmniej jeden psycholog i jeden policjant. Rozmowa trwa zwykle 20-40 min., podczas których komisja bombarduje pytaniami, próbuje wprowadzić w stany zakłopotania bądź zdenerwowania badając Twoje reakcje. Ważne jest, by odpowiednio przygotować się mentalnie oraz merytorycznie, wtedy wszystko powinno pójść gładko.

Należy również zwrócić uwagę, by nie zaprzeczyć odpowiedziom dawanym w etapie Multiselectu!

Dlaczego odpowiednie przygotowanie się do testów do Policji jest takie ważne?

Podsumowując - startując w rekrutacji do Policji masz do pokonania 4 główne testy, za każdy z nich możesz zdobyć określoną ilość punktów. Dla przypomnienia:

1. Test Wiedzy Ogólnej 40 punktów
2. Test Sprawności Fizycznej 60 punktów
3. Multiselect 60 punktów
4. Rozmowa kwalifikacyjna 60 punktów

Po pomyślnym ukończeniu rozmowy kwalifikacyjnej Twoje punkty są sumowane, następnie umieszczane w rankingu. To właśnie od Twojego miejsca w rankingu zależy, czy dostaniesz przydział na szkolenie. Może być tak, że ukończysz pozytywnie cały proces rekrutacji, lecz Twoja pozycja w rankingu będzie za słaba, wiele osób będzie miało lepsze wyniki i to te osoby dostaną się do formacji.

W razie niepowodzenia w procesie rekrutacji - kolejne podejście możesz wykonać dopiero po upływie 12 miesięcy!


Jak przygotować się do testów do Policji?

Masz kilka dróg. W Internecie znajdziesz różne oferty. Sprzedawcy podający się za znachorów psychologii sprzedają swoje testy w cenach od bardzo niskich do skrajnie wysokich.

Jednak większość tych testów to gotowe, sztywne odpowiedzi. Niestety system ten się nie sprawdza, może kiedyś było to jeszcze możliwe. Od jakiegoś czasu testy psychologiczne zostały zaostrzone. Psychologowie dużo bardziej zwracają uwagę, czy na teście jesteś sobą, czy próbujesz siebie wykreować. Ponadto wprowadzono nowe pytania, tak więc stare bazy pytań są nieaktualne.

Skąd to wiemy? W skrócie: inicjatywa powstania tej platformy wzięła się od grupy ludzi, która na testach do Policji poniosła porażkę. Zaczęliśmy drążyć temat testów, aż w końcu, z pomocą psychologów udało nam się opracować odpowiednią drogę, która pozwoliła dostać się do formacji. Więcej w zakładce: "Kim jesteśmy?".

Nasza platforma składa się z testów najbliższych temu, co zobaczysz podczas rekrutacji do Policji. Otrzymujemy regularnie sprawozdania z testów od naszych klientów, dzięki czemu możemy ciągle wprowadzać aktualizacje. U nas znajdziesz WYJAŚNIENIE odpowiedzi - czego dotyczą, co będzie oznaczać dana odpowiedź, dzięki czemu zrozumiesz, jak działa test. W pytaniach psychologicznych dowiesz się, gdzie należy mówić tylko prawdę, a gdzie można ją delikatnie naciągnąć. Dzięki temu również w rozmowie z psychologiem podczas testu Multiselect nic Cię nie zaszkoczy.Dlaczego prawidłowe zrozumienie pytań psychologicznych jest niezbędne?

Zrozumienie pytań w teście psychologicznym jest bardzo ważne z 2 głównych względów:

 1. Test psychologiczny opiera się o skale. Są to skale takie jak: skala kłamstwa, neurotyczności, uległości, cech płci. By dobrze wypaść musisz w odpowiednich skalach mieć właściwe wyniki.
 2. Na koniec Multiselectu odbywa się rozmowa z psychologiem, który dopytuje o odpowiedzi dane w teście psychologicznym. Wiedząc co oznacza dane pytanie z łatwością wybronisz się w czasie rozmowy z psychologiem.

...zatem co proponujemy?

Platformę e-learningową, na której przygotujesz się kompleksowo do wszystkich testów do Policji, takich jak:

 • Test wiedzy ogólnej (315 pytań z opracowanymi i wyjaśnionymi odpowiedziami + materiały dodatkowe opracowane z naszych doświadczeń w rekrutacji do Policji oraz regularnie nadsyłane przez naszych klientów)
 • Multiselect (640 pytań z opracowanymi i wyjaśnionymi odpowiedziami, w tym prawie 100 pytań dodatkowych, z doświadczeń naszych oraz klientów)
 • Historyjki
 • Zadania matematyczne
 • Sześciany
 • Test spostrzegawczości
 • Test osobowości
 • Rozsypanka zdań
 • Rozmowa kwalifijacyjna (145 pytań z opracowanymi sugerowanymi odpowiedziami , wskazówki jak rozmawiać z psychologami, na co zwracać uwagę, jakich sztuczek może użyć psycholog)
platforma wspomagająca proces nauki - wszystkie odpowiedzi są dobrze opracowane, wyjaśnione prostym językiem
odpowiedzi dopasowane do Twojej osobowości (niektóre pytania dotyczące Twojego życia nie mają wpływu na ocenę psychologiczną, dlatego nasza platforma nie wymusza odpowiadania na nie w sposób, który byłby niezgodny z Tobą, pamiętaj: psycholog w 3 etapie, czyli rozmowie mógłby wychwycić tę sprzeczność),
tryb "TEST", który generuje test z określonym czasem na rozwiązanie, dzięki czemu możesz sprawdzić swoją wiedzę i poczuć się jak na prawdziwym teście
materiały dodatkowe dostępne w plikach PDF
zawsze aktualna baza pytań (dostajemy informacje od naszych klientów, błyskawicznie reagujemy na wszystkie zmiany)
dostęp na urządzeniach mobilnych - możliwość nauki w każdym miejscu!

5 powodów, dla których warto zainteresować się naszą ofertą

 1. Zawsze aktualna baza pytań! Dzięki utrzymaniu kontaktu z naszymi klientami dostajemy regularne "sprawozdania", więc jeśli pojawia się coś nowego natychmiast wprowadzamy aktualizacje.
 2. Odpowiedzi opracowane, wyjaśnione prostym językiem, dzięki czemu rozumiesz, dlaczego odpowiedź jest taka, a nie inna, na czym opiera się mechanizm Multiselectu.
 3. Odpowiedzi dopasowane do Twojej osobowości, dzięki czemu psycholog w czasie testu Multiselect oraz komisja w 3 etapie testów - rozmowie kwalifikacyjnej, nie "zagnie" Cię.
 4. Nasza platforma posiada Tryb Nauki i Tryb "TEST", który imituje prawdziwe warunki przechodzenia testów! W trybie testu na poszczególne zadania jest określony czas, a wynik otrzymujesz na sam koniec. Dzięki temu wiesz, czy jesteś już dobrze przygotowany/-a, możesz popracować nad zagadnieniami, z którymi masz jeszcze problem.
 5. Jesteśmy grupą ludzi, którzy zmotywowani porażką opracowali sposób na pozytywne przejście testów. Dlatego powstała ta strona, by podzielić się naszą wiedzą, by pomóc takim osobom jak my kiedyś, dostać się do Policji. Bez marnowania roku, czy kilku lat, na próby. Ucząc się na błędach innych można najszybciej osiągnąć sukces, nie trzeba samemu ich popełniać.